Ritthigrai karnpakdee
กาแฟ กาแฟ (ที่ Victory Baker)

กาแฟ กาแฟ (ที่ Victory Baker)

เก่าสุด ๆๆๆๆๆ (ที่ บ้านหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช)

เก่าสุด ๆๆๆๆๆ (ที่ บ้านหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช)

เวียนเทียน (ที่ วัดหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางฯ จ.สุพรรณบุรี)

เวียนเทียน (ที่ วัดหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางฯ จ.สุพรรณบุรี)

เวียนเทียน (ที่ วัดหนองกระทุ่ม สุพรรณบุรี)

เวียนเทียน (ที่ วัดหนองกระทุ่ม สุพรรณบุรี)

ที่ Puritan

ที่ Puritan

อร่อย !!! (ที่ Eat Am Are)

อร่อย !!! (ที่ Eat Am Are)

#MocconaTrioRichGold (ที่ กระทรวงการคลัง)

#MocconaTrioRichGold (ที่ กระทรวงการคลัง)

มานั่งรอนานละ บอกคนไม่เยอะ แต่รอจะเป็นชั่วโมงละ (ที่ Atom Clinic)

มานั่งรอนานละ บอกคนไม่เยอะ แต่รอจะเป็นชั่วโมงละ (ที่ Atom Clinic)

มาไห้วหลวงปูสุข (ที่ วัดคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท)

มาไห้วหลวงปูสุข (ที่ วัดคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท)